Daden en misdaden van J.P. Coen (AoG)

with Geen reacties

Voor Alles over Geschiedenis 16 schreef ik een artikel over Jan Pieterszoon Coen.

Met zijn dubbelzinnige reputatie is Jan Pieterszoon Coen het ultieme symbool van de VOC: ambitieus en visionair, maar ook meedogenloos en hebzuchtig. Hij is de belangrijkste figuur in de geschiedenis van de Compagnie, niet in de minste plaats omdat hij de stichter is van zowel Batavia als de eerste door slaven bewerkte plantagekolonie van de VOC. In dit vier pagina’s tellende artikel schets ik in het kort het leven en de carrière van Coen, en enkele van zijn meer beruchte daden.

coen pagina 1 en 2

coen pagina 3 en 4